Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 177/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I SA/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

VIII SA/Wa 1079/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VIII SA/Wa 1122/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Wa 1975/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

VIII SA/Wa 120/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1775/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie

VIII SA/Wa 801/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Wa 2974/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

I SA/Wa 3332/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100