Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

IV SA/Wr 665/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 111/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczenia z tytułu dodatku do zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do jego zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami

IV SA/Wr 73/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 149/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 591/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W., w przedmiocie przyznania zasiłku celowego, ,

IV SA/Wr 463/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy odstąpienia w całości od żądania zwrotu wydatków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 143/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21

Sprawa ze skargi J. G. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej

IV SA/Wr 223/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W., w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, , ,
1   Następne >   +2   +5   +10   100