Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

II SA/Lu 886/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi E. B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 16/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 22/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-25

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02 dotyczącej usług opiekuńczych

II SAB/Lu 9/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 467/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-04

Sprawa ze skargi T.W. na niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 18/02 przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny wymierza grzywnę Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 500 (pięćset) złotych.

II SAB/Lu 43/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 965/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uchylenia decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...]r., nr [...] i przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   17