Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1445/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie zobowiązania do zapłaty tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 888/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

I OSK 1193/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OSK 1240/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OSK 1238/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OSK 1358/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie zasiłku stałego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję.

I OSK 1334/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 169/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 173/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 204/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   +5   +10   100