Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1134/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 537/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 325/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1887/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Kr 2065/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1217/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 2056/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1397/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 289/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków

III SA/Kr 1711/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia stypendium szkolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100