Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 325/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1217/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 751/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 721/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 983/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 982/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 944/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1272/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1088/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1222/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści
1   Następne >   +2   +5   +10   26