Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 503/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 273/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 235/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 122/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

II SAB/Lu 85/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego; w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego

II SA/Lu 526/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie bezzwrotnego zasiłku celowego

II SA/Lu 698/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego

II SA/Lu 840/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku

II SA/Lu 2/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 393/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100