Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 462/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 807/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 237/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 472/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 237/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 492/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych

II SA/Lu 494/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

II SAB/Lu 31/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia skargi w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 571/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 709/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w postaci posiłków barowych
1   Następne >   +2   +5   +10   25