Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D.

II SA/Bd 523/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku celowego)

I OW 42/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków K. G. z dnia [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] o udzielenie pomocy oraz pokrycie kosztów pobytu wnioskodawczyni wraz z dziećmi w Stowarzyszeniu [...] w K.

II SA/Ol 307/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-20

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu J.W. od zarządzenia Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w przedmiocie prawa pomocy

II SA/Ol 310/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-12

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Irena Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu J.W. od zarządzenia Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w przedmiocie prawa pomocy

II SA/Ol 311/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na skutek sprzeciwu J. W. od zarządzenia Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie , Sygn. akt II SA/Ol 311/08 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Po 321/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 885/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 725/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 320/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4