Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 300/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

III SA/Kr 437/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Gd 433/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku stałego wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Gl 306/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego zasiłku stałego

I SA/Wa 1007/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego