Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 272/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Sz 1349/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej I

II SA/Sz 227/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie częściowego zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej