Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Łd 813/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Bd 1041/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Bd 1042/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 920/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 781/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej

II SA/Bd 24/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

IV SA/Gl 576/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Gl 954/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Wr 881/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

IV SA/Gl 252/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie rodziny zastępczej
1   Następne >   +2   +5   +10   55