Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Lu 503/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

I OSK 1364/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krośnie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1334/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Lu 235/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I OSK 2659/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 533/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ol 397/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

I OSK 803/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków

IV SA/Wr 111/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczenia z tytułu dodatku do zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do jego zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami

II SA/Lu 492/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 51/02
1   Następne >   +2   +5   +10   100