Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 925/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka ;

IV SA/Wr 24/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 31/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-08

Sprawa ze skargi Z. K. w przedmiocie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. i SKO w J. G.

IV SA/Wr 35/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie w związku z kontynuowaniem nauki;

I OSK 453/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 521/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 713/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

IV SA/Wr 776/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 779/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 851/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
1   Następne >   +2   +5   +10   24