Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Op 464/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Nysie w przedmiocie zaprzestania realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego