Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Kr 1834/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania pobranego zasiłku dla bezrobotnych za świadczenie nienależne oraz zobowiązania do jego zwrotu

IV SA/Gl 619/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OSK 2805/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Sz 1362/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Sz 432/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Sz 709/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną

II SA/Sz 232/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 832/14 - Wyrok NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku

IV SA/Gl 272/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych