Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

SA/Sz 1512/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego /. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Starostwa Powiatowego z dnia[...]. Nr [...] I

III SA/Kr 1150/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 144/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu W.P. w sprawie ze skargi na postanowienie [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym