Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1535/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-29

skarg Wojewody Małopolskiego na zarządzenia Starosty Olkuskiego w przedmiocie utworzenia Centrum administracyjnego i nr 69/2012 w przedmiocie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Olkuskiego z dnia