Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1498/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu N. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy...

II SA/Op 88/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo