Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Wa 9/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

II SA/Lu 113/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji i zasad świadczenia okresowych usług na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

IV SA/Gl 23/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne

I OSK 1054/14 - Wyrok NSA z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

I OSK 797/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

II SA/Bk 389/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

I OSK 1209/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy D. , nr [...]w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Wr 36/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII 141/08 Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych uregulowanych w przepisach rozdziału 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym ...
1   Następne >   +2   5