Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 492/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 51/02

II SA/Lu 364/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 36/02, dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej, w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 22/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-25

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02 dotyczącej usług opiekuńczych

II SA/Lu 467/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-04

Sprawa ze skargi T.W. na niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 18/02 przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny wymierza grzywnę Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 500 (pięćset) złotych.

II SA/Lu 977/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi T. W. z udziałem Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie II SAB/Lu 43/02 dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Lu 80/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 34/11 dotyczącej nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na drewno i listy polecone

I SA/Wa 1253/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1999/12

I SA/Wa 265/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-18

Sprawa ze skargi D. M. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny

I SA/Wa 266/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-18

Sprawa ze skargi D. M. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny

II SA/Lu 364/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem Wójta Gminy w przedmiocie w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 36/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   7