Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 492/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 51/02

II SA/Lu 484/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie wydanego w dniu 17 kwietnia 2003 r. w sprawie II SAB/Lu 58/02

II SA/Lu 491/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie wydanego w dniu 24 kwietnia 2003 r. w sprawie II SAB/Lu 50/0

II SA/Lu 660/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi T. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy . grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA

II SA/Lu 102/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-14

Wniosek T. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 864/00

II SA/Lu 738/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 52/02 przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SA/Lu 739/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 68/02 przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny.

I SA/Wa 266/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-18

Sprawa ze skargi D. M. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny

I SA/Wa 265/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-18

Sprawa ze skargi D. M. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny