Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Kr 297/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności

III SA/Kr 1623/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2010 rok

V SA/Wa 3132/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej i odmowy przyznania rekompensaty;

III SA/Kr 685/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-10

Skarga 'A' w K. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

III SA/Kr 607/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności

III SA/Lu 564/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

III SA/Kr 1588/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004

II SA/Bd 363/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania wypłaty renty strukturalnej

III SA/Gd 496/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej

II SA/Bd 1242/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-18

Sprawa ze skargi I.J. na informację Zarządu Województwa [...] w przedmiocie przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [...]
1   Następne >   2