Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA/Gd 1894/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-10-07

Skarga Jolanty Ś. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego na podstawie art. 22 ust. 3 art. 29 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ w związku z art. 156 par. 1 pkt 1 i 2 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Działu Organizacji Nadzoru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w E. , a także na mocy art.

SA/Gd 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-05-30

Skarga Anety L. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu pobranych świadczeń i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Kierownika Miejsko

OPK 3-8/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora W. Skoniecznego, w sprawach o podwyższenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze:~- z odwołania Tadeusza K. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rz. nr MOPS Ia 9142u/811/96,~- z odwołania Kamili M. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rz. nr MOPS Ia 9142u/765/96,~- z odwołania Michaliny W. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społe...