Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 981/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-07-28

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.