Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 50/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie utraty prawa do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu

I OSK 1986/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zapomogi