Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Wr 854/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zasiłku celowego z pomocy społecznej

I SA 31/97 - Postanowienie NSA z 1997-05-22

skargę Longiny M. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku stałego wyrównawczego dla Jadwigi M.