Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zasiłku okresowego

I SA 24/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci posiłków za odpłatnością

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie zasiłku stałego

I SA 1198/00 - Wyrok NSA z 2000-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Ka 2373/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) z 6 maja 1998 r. (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 845/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody T. w przedmiocie odmowy gwarantowanego zasiłku okresowego

II SA/Gd 1089/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-12

1. W art. 107 par. 1 Kpa ustawodawca mówi o podpisie, przez co należy rozumieć podpis własnoręczny, gdyż w innych przypadkach, jeżeli ustawodawca dopuszcza stosowanie innego niż własnoręczne odtworzenie podpisu, to daje temu wyraz w treści przepisu /np. art. 921[10] par. 2 Kc lub art. 339 par. 2 Kh/.~Zastosowanie facsimile podpisu powoduje, że decyzja organu pierwszej instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. Z rażącym naruszeniem prawa została też wydana ...

II SA/Ka 1013/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-28

Gmina może wprowadzić na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ generalne zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze z pomocy społecznej według ustalonego przez siebie kryterium dochodowego.

III RN 140/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-03-29

Skarga Tadeusza B. na decyzję Wojewody R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA
1   Następne >   2