Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ka 878/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-05

W postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej rodzinie prawa strony ma każdy członek tej rodziny.

II SA/Kr 878/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-03-05

skarg Bogumiła S. i Stefana S. na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

OPK 1/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przy udziale prokuratora Marii Kalocińskiej, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Ireny G., pełnomocnika Katarzyny G. od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie przyznania renty socjalnej po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2003 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w E., zgłosz...