Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

SA/Sz 2829/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego /.

SA/Sz 2394/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

SA/Sz 2857/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego /.

SA/Sz 2697/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

SA/Sz 1512/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego /. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Starostwa Powiatowego z dnia[...]. Nr [...] I