Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 546/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

II SA/Bk 471/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego.

II SA/Bk 542/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Bk 465/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzinnego w formie przyznania dodatku.

II SA/Bk 543/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 456/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 500/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zasiłku celowego

II SA/Bk 446/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 406/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania I instancji w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Bk 447/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego