Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 589/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku rodzinnego na dziecko i dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem

II SA/Bk 644/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie o zasiłek celowy

II SA/Bk 684/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej zasiłku okresowego

II SA/Bk 664/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku okresowego

II SA/Bk 643/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie o zasiłek celowy