Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 44/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Marka D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku okresowego 4/II SA/Wr 1074/02

I OPP 57/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Stanisława M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, II SAB/Gd 17/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie wniosku o wydanie kserokopii dokumentu

OSK 1863/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

OSK 1179/04 - Wyrok NSA z 2005-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 1186/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 120/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienie środka odwoławczego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

II SA/Rz 1043/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

SA/Sz 1307/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Rz 1036/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

OSK 1041/04 - Wyrok NSA z 2005-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego
1   Następne >   +2   4