Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 453/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Wr 1750/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego i specjalnego zasiłku okresowego;

II SA/Wr 1752/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie;

II SA/Wr 1937/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania A. S. renty socjalnej w kwocie [...] zł począwszy od dnia [...] r.

II SA/Wr 2130/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Wr 290/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie okresu wypłaty renty socjalnej

II SA/Wr 566/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego;

II SA/Wr 656/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

II SA/Wr 866/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Wr 2277/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   5