Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 39/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy i odpisu prawomocnego wyroku.

IV SA/Wr 521/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 793/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Rz 762/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 79/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 131/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Wr 1872/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej

IV SA/Wr 528/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 531/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego wyrównawczego od dnia [...]r. do [...]r. w wysokości [...]zł oraz opłacenia składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od dnia [...]r. do [...]r. w wysokości 8,25 % przyznanego świadczenia

II SA/Wr 2504/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania renty socjalnej od dnia [...] r. do dnia [...] r.
1   Następne >   +2   +5   7