Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 24/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 713/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

IV SA/Wr 776/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 779/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 851/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

IV SA/Wr 230/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 234/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

IV SA/Wr 881/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

IV SA/Wr 594/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OSK 415/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   8