Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

SA/Sz 701/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego

SA/Sz 1485/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

SA/Sz 2455/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Sz 478/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego lub zasiłku okresowego na pokrycie zadłużenia w banku

II SA/Sz 597/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 1244/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tyt. samotnego wychowywania dziecka

II SA/Sz 1263/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1264/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1324/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 12/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   9