Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 533/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 492/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 51/02

IV SA/Gl 376/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 403/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi M. S. na SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 503/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku stałego uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Gl 514/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

IV SA/Gl 891/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie przez Wójta Gminy

II SA/Go 575/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie mieszkania chronionego

II SA/Go 136/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 603/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-19

Sprawa ze skargi [...] na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie Zasiłek celowy Uchylono zaskarżoną decyzję
1   Następne >   +2   +5   +10   100