Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 221/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 149/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Sz 589/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 233/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Sz 890/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy naliczenia i wypłaty odsetek od przyznanego dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 1027/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 1328/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1331/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1332/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 1405/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1   Następne >   +2   +5   8