Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 143/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21

Sprawa ze skargi J. G. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 366/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-11

Wniosek w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

I OZ 322/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu Nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń

II SAB/Lu 67/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Lu 120/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-10

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 217/07 dotyczącego specjalistycznego zasiłku okresowego

II SA/Lu 120/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku okresowego; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Lu 16/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia zażalenia na bezczynność organu pierwszej instancji w sprawie zasiłku celowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Lu 68/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SAB/Lu 56/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie przez organu pierwszej instancji wniosku z dnia [..]. o przyznanie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100