Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1028/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1105/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 1117/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Sz 1155/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej.

II SA/Sz 1156/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego.

II SA/Sz 1163/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 386/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 422/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

II SA/Sz 798/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji przyznającej dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

II SA/Sz 447/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4