Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 803/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków

IV SA/Wr 111/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczenia z tytułu dodatku do zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do jego zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

I SAB/Wa 177/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I SA/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

IV SA/Wr 73/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej

I OSK 983/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Wniosek pełnomocnika skarżącego K. W. o uzupełnienie wyroku NSA , sygn. akt I OSK 983/08

I SA/Wa 1975/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 698/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego

I OW 66/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o przyznanie pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pochówku zmarłej matki T. N.
1   Następne >   +2   +5   +10   100