Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 503/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 273/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ol 35/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 122/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

II SAB/Lu 85/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego; w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego

II SA/Lu 426/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II SAB/Lu 5/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie: nie rozpoznania wniosku z dnia [...] r. w części dotyczącej przyznania świadczenia na opłacenie należności za telefon

I OW 98/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. K. P. o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 792/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia W. K. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 792/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W. K. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 792/09 w sprawie ze skargi W. K. na pismo Samorządowego Koleg...

I OW 201/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku T. K. w sprawie przyznania zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne
1   Następne >   +2   +5   +10   100