Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 31/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

II SA/Bk 419/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego.

II SA/Bk 148/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego.

II SA/Bk 147/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej zasiłku celowego.

II SA/Bk 149/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

II SA/Bk 256/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 392/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 738/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 217/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci: K. Dz. i U. Dz.

II SA/Bk 145/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku okresowego.
1   Następne >   3