Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 325/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 455/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 196/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 75/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Sz 1246/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego pod warunkiem

II SA/Sz 1147/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 193/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1192/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej zasiłek stały I

II SA/Sz 270/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 308/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku
1   Następne >   +2   +5   7