Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 886/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi E. B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Gd 14/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 307/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego na remont budynku uszkodzonego w wyniku powodzi

II SA/Rz 61/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności alimentacyjnych

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 462/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

VIII SA/Wa 834/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OZ 917/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 918/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. Nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 509/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100