Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 593/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 336/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 700/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 797/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany przyznanego świadczenia rodzinnego

II SA/Bk 636/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 829/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 434/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie częściowego zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka

II SA/Bk 503/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy zasiłku celowego

II SA/Bk 92/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 123/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   5