Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 946/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1004/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 210/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 1016/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 920/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków na usługi opiekuńcze

II SA/Sz 698/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 669/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Sz 680/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 813/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia należności do zwrotu z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń alimentacyjnych

II SA/Sz 805/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   +2   +5   9