Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1134/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 537/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 235/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 423/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Ol 397/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SAB/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego;

I OW 82/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad Z. P.

III SA/Gd 329/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zmiany okresu przyznania świadczenia alimentacyjnego

IV SA/Wr 149/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 526/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie bezzwrotnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100