Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 423/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 386/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bk 642/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 381/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 334/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 557/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 385/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 818/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bk 817/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 427/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7